15 ที่เที่ยวแพร่ 2567 ที่เที่ยวธรรมชาติ ที่เที่ยวกลางคืน ในเมือง

ที่เที่ยวแพร่

ที่เที่ยวแพร่ จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมที่หลากหลายที่นี่ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัดสวยงามที่มีความเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของชาวพุทธในพื้นที่ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เลิศเหลือเชื่อ เขา ป่า น้ำตก และผืนป่าที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ รวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวพื้นบ้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้คุณได้รับรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดแพร่ ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดในจังหวัดแพร่ต่อไปนี้

1. วัดนาคูหา

วัดนาคูหาเป็นวัดที่มีความสำคัญทางศาสนาและอารยธรรมในจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และมีทิวเขาที่สูงส่องลงมาได้ชัดเจน จุดเด่นของวัดนาคูหาคือพระอุโบสถ หรือพระพุทธรูปปัจจุบันที่มีอายุกว่า 500 ปี ที่เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของจังหวัดแพร่ นอกจากนี้ยังมีวิหารเรือนไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และวิหารเรือนจีนเก่าแก่ที่น่าสนใจอีกด้วย

2. คุ้มวงศ์บุรี

คุ้มวงศ์บุรีเป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและศิลปะของชาวเขาที่อาศัยอยู่ หมู่บ้านนี้มีบ้านเรือนแบบพื้นบ้านเช่น บ้านสายดิน บ้านไม้และสถาปัตยกรรมที่มีสีสันสวยงาม นอกจากนี้ยังมีเทปเที่ยวทางวัฒนธรรม อาหารพื้นเมือง และการแสดงศิลปะท้องถิ่นที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ได้ในคุ้มวงศ์บุรี

3. คุ้มเจ้าหลวง

คุ้มเจ้าหลวงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับตำนานเรื่องเจ้าหลวงแพร่ สถานที่นี้มีอายุกว่า 100 ปีและเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญในจังหวัดแพร่ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและงานอดิเรกของเจ้าหลวงแพร่ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่นี่รวมถึงหอทำงานของเจ้าหลวงแพร่ อาคารสมเด็จพระเทพฯ พระอารักษ์เจ้าอยู่คูหน้า และสวนรุกขชาติ

4. วัดพระธาตุอินทร์แขวนจำลอง

วัดพระธาตุอินทร์แขวนจำลองเป็นวัดที่อยู่บนยอดเขาสูง จึงมีทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็นที่เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว วัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญทางศาสนา ภายในวัดมีหอพระแก้ว อัฐิกสิตาราม และพระธาตุที่แสดงถึงความเชื่อของคนในพระบรมธาตุอินทร์แขวนจำลอง

5. วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีเป็นวัดที่มีความสำคัญทางศาสนาและอารยธรรมในจังหวัดแพร่ วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง และเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุสุโทนมงคลคีรี ที่มีความสวยงามและมีความเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้า

6. ถนนลอยฟ้า จังหวัดแพร่

ถนนลอยฟ้าในจังหวัดแพร่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับบรรยากาศเมืองเล็กๆ ที่มีความเป็นศูนย์กลางและอารมณ์สบาย ถนนลอยฟ้าเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของท้องถิ่น ร้านอาหาร และร้านกาแฟ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นและสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองได้ในที่นี่

7. ลองแพแม่ปาน

ลองแพแม่ปานเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามและน่าสำรวจในจังหวัดแพร่ ที่นี่มีทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของภูเขา น้ำตก และทะเลหมอกที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปตามเส้นทางท่องเที่ยวที่กำหนดไว้หรือทำการเดินป่าเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติในระดับใกล้ชิดได้ในลองแพแม่ปาน

8. วนอุทยานแพะเมืองผี

วนอุทยานแพะเมืองผีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งของภูเขาแพะเมืองผี ที่เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามและทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยม นักท่องเที่ยวสามารถทำการเดินป่า ล่องเรือในทะเลหมอก และชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นและตกบนยอดเขาในวนอุทยานแพะเมืองผี

9. วัดจอมสวรรค์

วัดจอมสวรรค์เป็นวัดที่สร้างขึ้นบนยอดเขาสูง และเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมทิวทัศน์ที่สวยงามของท้องฟ้าและภูเขาได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังมีพระประธาตุที่น่าสนใจที่วัดจอมสวรรค์เช่นกัน

10. วัดพงษ์สุนันท์

วัดพงษ์สุนันท์เป็นวัดที่อยู่บนเนินเขาสูง และเป็นที่ตั้งของพระประธาตุที่มีความสำคัญในวัด นักท่องเที่ยวสามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามและสัมผัสกับความเงียบสงบแห่งความสงบในวัดพงษ์สุนันท์

11. ถ้ำผานางคอย

ถ้ำผานางคอยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจในจังหวัดแพร่ นักท่องเที่ยวสามารถสำรวจถ้ำที่มีธรรมชาติอันงดงามและหินอันสวยงาม นอกจากนี้ยังมีสะพานแขวนที่สามารถเดินได้ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์และวิวที่น่าทึ่ง

12. กาดกองเก่า

กาดกองเก่าเป็นที่ตั้งของพระประธาตุที่เป็นที่น่าสนใจในจังหวัดแพร่ ที่นี่เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นวิวที่ยอดเยี่ยมของท้องฟ้าและภูเขา และมีบันไดที่สามารถเดินขึ้นไปถึงพระประธาตุได้

13. วัดพระธาตุปูแจ

วัดพระธาตุปูแจเป็นวัดที่สำคัญในจังหวัดแพร่ วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สูง และมีพระธาตุที่เป็นที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวสามารถทำการบูชาและสัมผัสกับความสงบเงียบและความศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระธาตุปูแจ

14. ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในจังหวัดแพร่ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของพื้นบ้านได้ในศาลหลักเมือง

15. กาดพระนอน

กาดพระนอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ในจังหวัดแพร่ ที่นี่มีบรรยากาศสงบเงียบและธรรมชาติที่งดงาม นักท่องเที่ยวสามารถนั่งริมน้ำและชมวิวที่ยอดเยี่ยมของภูเขาและแม่น้ำแพร่ในกาดพระนอนได้