20 ที่เที่ยวอยุธยา 2567 ที่เที่ยวธรรมชาติใกล้กรุงเทพ เที่ยว 1 วันไม่เหนื่อยมาก

ที่เที่ยวอยุธยา

ที่เที่ยวอยุธยา อยุธยาเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามและเจ้าแห่งวัดที่มีความสงบเงียบ การเดินทางไปยังเมืองเก่าอยุธยาจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการผจญภัยไปสัมผัสกับอาณาจักรโบราณของอยุธยา

1. วัดมเหยงศ์

วัดมเหยงศ์เป็นวัดที่มีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์ของอยุธยา เป็นวัดที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือพระองค์เจ้าออดุรเชาวน์ในปี พ.ศ. 1629 วัดมเหยงศ์มีเอกลักษณ์ในสถาปัตยกรรมไทยแบบหลังอยุธยา เด่นด้วยหอพระบรมราชานุสาวรีย์ที่มีแบบจำลองพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราชบูชาอยู่ข้างใน และยังมีเจดีย์ทรงลูกบาศก์ที่สูงถึง 50 เมตร

2. ตลาดโก้งโค้ง

ตลาดโก้งโค้งเป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจในเมืองเก่าอยุธยา ตลาดนี้เป็นตลาดที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเจ้าแห่งของภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย ที่นี่คุณจะพบกับสินค้าที่หลากหลายอย่างเช่นผลไม้สด ขนมไทย อาหารอร่อยท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เครื่องประดับ ของที่ระลึก และสินค้าฮอลล์สันดาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงสินค้าและการแสดงสิ่งของที่ทำจากฝีมือช่างท้องถิ่นอีกมากมาย

3. ปราสาทนครหลวง

ปราสาทนครหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในอยุธยา ปราสาทนครหลวงเป็นอาคารที่มีลักษณะอยู่ริมสายน้ำปริมาณ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยกำแพงครอบมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งสิ้น 4 ด้าน และมีประตู 2 ประตูในทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ภายในปราสาทจะมีพระบรมสารีริกธาตุต่าง ๆ ที่สำคัญของพระพุทธรูป และของที่ระลึก

4. วังช้างอยุธยา และเพนียด

วังช้างอยุธยาเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์วังช้างอยุธยาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความเป็นเอกลักษณ์ วังช้างอยุธยาเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ของกรุงศรีอยุธยา ภายในวังมีพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา

เพนียดเป็นศูนย์รวมศิลปะและวัฒนธรรมที่อยุธยาเข้าเรือน นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะไทย การประดิษฐ์ การปั้นทอง การปั้นเครื่องเงิน การปั้นเครื่องเขียน และงานศิลปะแผ่นดินเผาได้จากโรงงานศิลป์เพนียดที่นี่

5. วัดโลกยสุธาราม

วัดโลกยสุธารามเป็นวัดที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในเมืองเก่าอยุธยา วัดนี้เป็นที่รู้จักกันดีด้วยชื่อ "วัดเกษตรสมบูรณ์" มีลักษณะเด่นคือจังหวัดลอยน้ำ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่เห็นในสถาปัตยกรรมไทยอื่น ๆ ในวัดมีพระธาตุบรมสารีริกธาตุของพระพุทธรูปเก่า ๆ อีก 16 ก้อน นอกจากนี้ยังมีประตูหลังสำหรับเข้าไปตักบาตรพระพุทธรูปอีกด้วย

6. วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ของอยุธยา มีลักษณะเป็นสระว่ายน้ำที่มีรูปแบบเดียวกับสระน้ำในวัดประยูรธรรมสาร และวัดหนองจอก อยู่บริเวณที่แสดงถึงการใช้ชีวิตและการสร้างสรรค์ของคนในยุคดั้งเดิม

7. วัดบรมพุทธาราม

วัดบรมพุทธารามเป็นวัดที่สำคัญและมีความสวยงามในเมืองเก่าอยุธยา วัดนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม "วัดห้าง" มีสถาปัตยกรรมเป็นสามคู่ ส่วนที่เป็นคู่ทางด้านใต้ของวัดคือสระน้ำที่มีพุทธรูปเป็นผู้สมเด็จอยู่กลางสระ ส่วนที่เป็นคู่อีกทางหนึ่งของวัดคือภิกษุเจ้าสำเร็จราชาธิราชกับเจ้าองค์เจ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

8. หมู่บ้านญี่ปุ่น

หมู่บ้านญี่ปุ่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่อยุธยา ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นได้ มีบ้านญี่ปุ่นที่สร้างแบบเข้ากับธรรมชาติ ร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านคาเฟ่ ร้านขายสินค้าญี่ปุ่น และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นเช่นการแต่งกิ่งเพื่อปลูกบอนไซ การตัดกระดาษอัญมณี และการแต่งกายแบบญี่ปุ่น

9. วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ของอยุธยา วัดนี้มีสถาปัตยกรรมเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระธาตุบรมสารีริกธาตุต่าง ๆ ที่สำคัญของพระพุทธรูปและพระแม่กำปองอยู่ นอกจากนี้ยังมีสระน้ำกว้างขวางและถนนเท้าเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินชมได้อีกด้วย

10. วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ของอยุธยา วัดนี้เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ภายในวัดมีพระพุทธรูปในท่าสมภารและสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยม เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นความงดงามและความเคลือบแสงของวัดได้

11. หมู่บ้านฮอลลันดา

หมู่บ้านฮอลลันดาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอยุธยา ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนฮอลลันดาได้ มีบ้านฮอลลันดาที่สร้างแบบเข้ากับธรรมชาติ ร้านอาหารฮอลลันดา ร้านขายสินค้าฮอลลันดา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมฮอลลันดา เช่นการทำศิลปะชนบท การร้องเพลงแบบฮอลลันดา และการแต่งกายแบบฮอลลันดา

12. อยุธยา Night Market

อยุธยา Night Market เป็นตลาดกลางคืนที่เปิดให้บริการในเมืองเก่าอยุธยา ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับการสั่งอาหารท้องถิ่น ซื้อของที่ระลึก และสัมผัสกับบรรยากาศของตลาดกลางคืนที่เต็มไปด้วยแสงไฟสีสัน นอกจากนี้ยังมีการแสดงสดทางศิลปะและดนตรีที่น่าตื่นเต้นที่นี่

13. วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุเป็นวัดที่สำคัญและมีความสวยงามในเมืองเก่าอยุธยา วัดนี้เป็นที่รู้จักในนาม "วัดม่วง" มีสถาปัตยกรรมเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่เป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีพระราชวังและสระน้ำที่สวยงามอยู่ในวัดเช่นกัน

14. วัดพนัญเชิง

วัดพนัญเชิงเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอยุธยา วัดนี้มีลักษณะสถาปัตยกรรมไทยแบบหลังอยุธยาที่เด่นด้วยหอพระพุทธรูปทรงสูงและพระอุโบสถอยู่ภายใน นอกจากนี้ยังมีพระราชวังและสวนสาธารณะที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์

15. วัดท่าการ้อง

วัดท่าการ้องเป็นวัดที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในเมืองเก่าอยุธยา วัดนี้มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีสะพานไม้ที่สวยงามที่เชื่อมต่อระหว่างพระอาทิตย์กับวัดเช่นกัน

16. ตลาดน้ำวัดท่าการ้อง

ตลาดน้ำวัดท่าการ้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมืองเก่าอยุธยา ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับบรรยากาศของตลาดน้ำแบบดั้งเดิม ด้วยการเดินเรือทางแม่น้ำเจ้าพระยาไปตลาด นอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่ขายอาหารท้องถิ่น ของที่ระลึก และสินค้าที่ผลิตในพื้นที่ใกล้เคียง

17. วัดนักบุญยอเซฟ

วัดนักบุญยอเซฟเป็นวัดที่มีลักษณะอักษรยาวอยู่ที่ริมถนนพระราม ๑ ในเมืองเก่าอยุธยา วัดนี้มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงาม มีเสาหลักที่สูงและองค์ประกอบที่สร้างสรรค์ทั้งในเรื่องของหินและศิลปะ นอกจากนี้ยังมีพระอาทิตย์สุดท้องฟ้าและต้นไม้ใหญ่ที่ตกแต่งไว้ในวัดด้วย

18. ตลาดหลวงปู่ทวด อยุธยา

ตลาดหลวงปู่ทวดเป็นตลาดที่สร้างขึ้นเพื่อเสวนาศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของพุทธศาสนาในประเทศไทย ที่นี่คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการฟังบรรยายธรรมะ การทำสัมมนาศาสนา การเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา และการชมการแสดงสื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนาได้

19. วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเมืองเก่าอยุธยา วัดนี้มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงาม นอกจากนี้ยังมีอุโบสถที่สำคัญภายในวัด เช่น พระศรีสรรเพชญ์และพระอุโบสถในลักษณะแห่งน้ำพุร้อน

20. พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอินเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ของอยุธยา วัดนี้มีสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมและมีความสวยงาม นอกจากนี้ยังมีพระราชวังที่รอบรู้ของวัด หอรับและสวนสาธารณะที่สวยงามอยู่ในพระราชวังด้วย

เมื่อคุณเดินทางไปยังจังหวัดอยุธยา ไม่ว่าจะเป็นวัดทางประวัติศาสตร์ ตลาดโบราณ หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เจ้าแห่งอยุธยาจะนำคุณสู่ประสบการณ์ที่สุดฟินในการสำรวจอาณาจักรโบราณของเมืองนี้