15 ที่เที่ยวลำพูน 2567 ที่เที่ยวในเมือง เที่ยวธรรมชาติ

ที่เที่ยวลำพูน

ที่เที่ยวลำพูน ลำพูนเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่น่าทึ่ง ที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับความสงบเงียบ และสวยงามของธรรมชาติในทุ่งดอกไม้ และภูเขาที่ราบรื่นอันงดงาม นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและวัดที่มีความเป็นสิริมงคลมากมาย ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดลำพูน

1. วัดพระพุทธบาทผาหนาม

วัดพระพุทธบาทผาหนามเป็นวัดที่มีอายุยาวนานและเป็นที่สำคัญในศาสนาพุทธในพื้นที่ลำพูน วัดนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาและมีทิวทัศน์ที่สวยงามของท้องฟ้าและภูเขา ภายในวัดมีพระพุทธรูปใหญ่ขนาดใหญ่ที่น่าประทับใจ และเรียงตั้งอยู่ในแนวด้านหลังของวัด เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การศึกษาศาสนา และสำหรับการทำกิจกรรมทางศาสนาของชาวพุทธในพื้นที่

2. วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

วัดพระพุทธบาทห้วยต้มเป็นวัดที่มีบรรยากาศเงียบสงบและสวยงามที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาและลำน้ำห้วยต้ม วัดนี้มีอาคารวัดที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นี้ นอกจากนี้ยังมีบริเวณสถานที่ปลูกสร้างที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น โบราณสถาน หรือเจดีย์ที่มีความสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์

3. มหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

มหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นองค์พระธาตุของศรีเวียงชัย ซึ่งเป็นตำนานที่สำคัญในศาสนาพุทธและวัฒนธรรมในพื้นที่ลำพูน มหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยตั้งอยู่บนเนินเขาที่สูงของเขาแก้ว และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของท้องฟ้า และเมืองลำพูน นอกจากการเป็นสถานที่ทางศาสนาแล้ว ที่นี่ยังเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับการเที่ยวชมวิว และถ่ายรูป

4. ผ้าบาติกมัดย้อมป่าซาง

ลำพูนเป็นจังหวัดที่มีศิลปะการทอผ้าบาติกที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นผ้าที่ผู้คนในพื้นที่ทอมาเป็นเจ้าของมาตั้งแต่สมัยโบราณ ผ้าบาติกมัดย้อมป่าซางเป็นผ้าที่ทอด้วยวิธีการตัดทอนานาชนิด โดยใช้ไหมเส้นสีต่างๆ ที่มีการย้อมสีจากธรรมชาติ ผ้าบาติกมัดย้อมป่าซางเป็นผลงานศิลปะที่น่าประทับใจและเป็นสิริมงคล คุณสามารถซื้อผ้าบาติกมัดย้อมป่าซางเป็นของฝากและของที่ระลึกจากลำพูนได้

5. ทุ่งกิ๊ก

ทุ่งกิ๊กเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันดีในลำพูน มีบรรยากาศอันสวยงามของทุ่งนาข้างเขา ที่นี่คุณสามารถเดินทางเข้าไปในทุ่งนา สัมผัสกับการเกษตรที่มีระบบการจัดการที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นี้ นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศเงียบสงบและเหมาะแก่การพักผ่อน และเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การถ่ายรูปที่สวยงาม

6. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเป็นอุทยานแห่งชาติที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาและปกป้องธรรมชาติที่มีความหลากหลายในพื้นที่ลำพูน อุทยานนี้เป็นบ้านของสัตว์ป่าต่างๆ เช่น ลิงสาวน้อยดอยขุนตาล กวางจงอินดี้ และนกกระทุงตอนเหนือ นอกจากนี้ยังมีน้ำตกสวยงามและเส้นทางเดินป่าที่น่าสนใจสำหรับการเดินทางสำรวจและตะลุยธรรมชาติ

7. แก่งก้อ

แก่งก้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักในลำพูน มีบรรยากาศที่ร่มรื่นและสวยงามของลำน้ำและป่าเขา ที่นี่คุณสามารถว่ายน้ำในแก่ง พักผ่อนใต้ร่มเงาของต้นไม้ หรือเดินเล่นตามเส้นทางป่าที่น่าสนใจได้

8. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

อุทยานแห่งชาติแม่ปิงเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต ภูเขาและลำน้ำที่สวยงามสร้างสรรค์ภูมิประเทศ และเป็นบ้านของสัตว์ป่าต่างๆ ที่นี่คุณสามารถเดินเที่ยวและตะลุยธรรมชาติได้ อุทยานนี้ยังเป็นที่มาของน้ำตกแม่ปิงที่มีความสวยงามและเป็นที่น่าประทับใจ

9. จุดชมวิวผาแดงหลวง

จุดชมวิวผาแดงหลวงเป็นจุดชมวิวที่ยอดเยี่ยมที่ตั้งอยู่บนยอดเขาและมีทัศนียภาพที่สวยงามของทิวทัศน์ธรรมชาติ จากที่นี่คุณสามารถเห็นทัศนียภาพของทุ่งนา ภูเขา และอำเภอลำพูนได้ในมุมมองที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นการปีนเขา และการเดินเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติที่อุดมไปด้วยความสวยงาม

10. วัดจามเทวี

วัดจามเทวีเป็นวัดที่สวยงามและมีความเป็นสิริมงคลทางศาสนา วัดนี้มีอาคารวัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามและละเอียดอ่อน และเป็นสถานที่ที่ผู้คนไปสักการะศาสนา นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในวัด เช่น พระบรมธาตุ หรือพระพุทธรูปที่มีความสงบเงียบและน่าประทับใจ

11. ประตูท่านาง

ประตูท่านางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในลำพูน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นี้ ประตูท่านางเป็นเขาที่สูงมีทิวทัศน์ที่สวยงามของท้องฟ้าและภูเขา ที่นี่คุณสามารถเดินเที่ยวและถ่ายรูปในบรรยากาศสวยงามได้

12. อุโมงค์ขุนตาน

อุโมงค์ขุนตานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในลำพูน ภายในอุโมงค์จะมีปูนขาวศิลาจารึกซึ่งบอกถึงประวัติศาสตร์และความเชื่อของพื้นที่นี้ นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของท้องฟ้าและภูเขาที่ราบรื่น

13. วัดพระพุทธบาทตากผ้า

วัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมในลำพูน วัดนี้มีพระพุทธรูปใหญ่ขนาดใหญ่ที่น่าประทับใจและอยู่ในอาคารวัดที่สวยงาม นอกจากการศึกษาศาสนาแล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับการเที่ยวชมวัฒนธรรมและศิลปะ

14. สะพานทาชมภู

สะพานทาชมภูเป็นสะพานที่สร้างขึ้นเหนือลำน้ำทางคลองปูน มีความยาวประมาณ 300 เมตร และมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นและเพลิดเพลินกับบรรยากาศของลำน้ำและธรรมชาติรอบๆ

15. วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวงเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ป่าเขาของลำพูน วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาและมีทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติ ภายในวัดมีอาคารวัดที่สวยงามและมีสถาปัตยกรรมล้านนาเป็นเอกลักษณ์ นอกจากการเป็นสถานที่ทางศาสนาแล้ว ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจและเหมาะแก่การถ่ายรูป

นี่เป็นบทความเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดลำพูน หวังว่าคุณจะได้สนุกและเพลิดเพลินกับการเดินทางและสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าทึ่งในพื้นที่นี้