คิดชอบ 9 ประการชีวิตเปี่ยมสุข ของขงจื้อ

เรียนรู้ชีวิตเปี่ยมสุขจากหลัก “คิดชอบ 9 ประการ” ของขงจื้อ แต่ละวันแต่ละก้าว ชีวิตจะเปี่ยมสุข หรือ เต็มไปด้วยทุกข์ ขึ้นอยู่กับ “ความคิด” เป็นสำคัญ หากคิดบวก และมองโลกในแง่ดี เมื่อนั้นความเบิกบานใจก็จะรายล้อมรอบตัว แต่ตรงกันข้าม หากคิดลบ และมองโลกแง่ร้าย ชีวิตมักดูวุ่นวาย ไม่รื่นรมย์

 

ขณะเดียวกัน การมองโลกในแง่ดีอย่างฉลาด และไม่อันตราย ควรมี “สติ ตรึกตรองในทางที่ถูก” เป็นตัวกำกับด้วย ดังบทความดี ๆ เกี่ยวกับ “ความคิดชอบ” ของขงจื้อ จากหนังสือยอดคนยอดคำ ซึ่งแปลโดย สุภาณี ปิยพสุนทรา ที่ว่า “สาธุชนมีความคิดชอบ 9 ประการ คือ

1.เห็นแล้วคิดให้กระจ่าง

2.ฟังแล้วคิดให้ฉลาด

3.กามราคะคิดแค่พออุ่น

4.มารยาทต้องนอบน้อม

5.คำพูดต้องมีสัจจะ

6.การงานต้องศรัทธา

7.เมื่อข้องใจต้องไต่ถาม

8.เมื่อโกรธต้องคำนึงถึงความยุ่งยาก

9.เมื่อเห็นผลประโยชน์ต้องคิดถึงคุณธรรม”

 

เพียงใช้พลังความคิดในทางสร้างสรรค์ หรือ คิดชอบ ชีวิตก็มีความสุขได้ง่าย ๆ ทั้งยังส่งผลดีต่อจิตใจ และสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นด้วย

แนะนำ